Pijper Media

45 jaar Pijper Media

Categorie Pijper Media
Datum 01-05-2017

45 jaar geleden hadden we niet durven dromen dat Pijper Media, het bedrijf dat in 1972 in de binnenstad van Groningen opgestart werd door Albert Pijper en zijn echtgenote, van reprografische studio zou uitgroeien tot een breed mediabedrijf. Inmiddels heeft de tweede generatie het roer overgenomen en hebben de gebroeders Pijper samen met Pijper Senior enorme stappen gemaakt. In Groningen een fullservice heatset rotatiedrukkerij en de redacties zowel in Groningen als Amsterdam. Inmiddels hebben we 16 iconische merken op diverse gebieden, die zowel in print als digitaal zeer gewaardeerd worden.
 
Dit jaar vieren we niet alleen het 45-jarig jubileum van Pijper Media. Ook een aantal van onze toonaangevende merken heeft een reden om feest te vieren. Dit jaar bestaat Grazia Nederland 10 jaar, de restaurantgids Lekker maar liefst 40 jaar en Elegance viert dit jaar als Nederlands oudste glossy zelfs haar 80-jarig bestaan. Mooie momenten om terug te blikken en vooruit te kijken.
 
Kansen zien in een veranderende markt, korte lijnen: dat blijft de kracht van ons bedrijf. Hiermee weet Pijper Media zich binnen het huidige medialandschap te onderscheiden. Wij willen onze klanten, leveranciers en medewerkers, vast en freelance, bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken met vertrouwen naar de toekomst.
 
Albert, Anton en Bas Pijper
A family business


45 years ago, we could never have dreamed that Pijper Media, the company founded in 1972 in Groningen bij Albert Pijper and his wife, would grow from a reprographic studio to a broad media company. Today, the second generation has taken over the reins and the brothers Pijper, together with Pijper Senior, have taken huge steps. In Groningen a full-service heatset printing plant and editorial teams in both Groningen and Amsterdam. So far, we have acquired 16 iconic brands in several areas of interest, that are valued both in print and online. 
 
This year, we are not just celebrating the 45th anniversary of Pijper Media. Several of our leading brands have reason for celebration as well. Grazia Netherlands celebrates its 10 year anniversary this year, restaurant guide Lekker its 40th birthday and Elegance, the longest running glossy in the Netherlands, celebrates its 80 year existence. A beautiful time to look both back and forward. 
 
Seeing opportunities in a changing market and short lines: these remain the strengths of our company. With this, Pijper Media manages to distinguish itself in the current media landscape. We want to thank our customers, suppliers and employees for the faith they have put in us and are confidently looking toward the future. 
 
Albert, Anton, and Bas Pijper
A family business