Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de titels* van Pijper Media en hun logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Pijper Media BV en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Pijper Media”). Pijper Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Pijper Media en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pijper Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Pijper Media).

Pijper Media heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Pijper Media, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Pijper Media heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 *

Titel Website
Lekker www.lekker500.nl
Panorama www.panorama.nl
Nieuwe Revu www.revu.nl
Playboy www.playboy.nl
Outside www.outside.nl
Noorderland www.noorderland.nl
Wieler Revue www.wielerrevue.nl
Nautique www.nautique.nl
Golfers Magazine www.golfersmagazine.nl
Grazia www.grazia.nl
Marie Claire www.marieclaire.nl
Happy in Shape www.hapyyinshape.nl
Beau Monde www.beaumonde.nl
Elegance www.elegance.nl
Voetbal Inside www.voetbalinside.nl
Lonely Planet www.lonelyplanet.nl